ἀνειμένα

ἀνειμένα
ἀνίημι
send up
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ἀνειμένᾱ , ἀνίημι
send up
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ἀνειμένᾱ , ἀνίημι
send up
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ἀνειμένας — ἀνειμένᾱς , ἀνίημι send up perf part mp fem acc pl ἀνειμένᾱς , ἀνίημι send up perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειμέναν — ἀνειμένᾱν , ἀνίημι send up perf part mp fem acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ANATHEMA sim — Iudaeis et antiquis Christianis, sollennis in iureiurando formula; h. e. a Synagoga et Ecclesia exclusus sim: Cuiusmodi anathema sibi imprecari, καταναθεματίζειν, dixêre. Apud Matthaeum c. 26. v. 74. de Petro Dominun abiurante, τότε ἤρξατο… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CONSECRATIO — vide supra Apotheosis, et infra Dedicatio: quô posteiore sensu, voci Resacratio et Resecratio opponitur; de qua suo locô. Addam quaedam saltem de animalium consecratione, Sueronio indigitata, in Iulio, c. 81. ubi de equorum gregibus, in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ανειμένος — η, ο (AM ἀνειμένος, η, ον) 1. άτονος, χαλαρός «ανειμένη φωνή» 2. έκλυτος «ανειμένα ήθη» 3. (επίρρ, νως) α) ράθυμα, αφρόντιστα β) άνετα, ξεκούραστα γ) ελεύθερα, αχαλίνωτα δ) αρχ. με παρρησία. [ΕΤΥΜΟΛ. Επιθετικοποιημένη μτχ. παθ. πρκμ. του ανίημι… …   Dictionary of Greek

  • ἀνειμέναι — ἀνίημι send up perf part mp fem nom/voc pl ἀνειμένᾱͅ , ἀνίημι send up perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”